Wydarzenia

Oświadczenia ENCJ i CCJE w sprawie sytuacji w Polsce

19 lipca 2017 r.

Na temat aktualnej sytuacji wokół wymiaru sprawiedliwości w Polsce wypowiedziały się europejskie organizacje skupiające przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

W oświadczeniach możemy przeczytać m.in., że projekt ustawy o Sądzie Najwyższym i proponowane odwołanie sędziów Sądu Najwyższego przed końcem kadencji jest sprzeczne z europejskimi standardami niezawisłości sędziów, zaś Sekretariat Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich stanowcza zaleca polskim władzom, aby nie uchwalały i nie wprowadzały w życie proponowanych zmian prawa.

Rada Wykonawcza Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) przypomina, że przestrzeganie przez rządy zasady niezależności sądownictwa jest niezbędne. System demokratyczny oparty na zasadzie praworządności może funkcjonować prawidłowo tylko wtedy, jeżeli zachowana jest niezawisłość sędziów. (…)

Niezależność sędziów i niezawisłość sędziów ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania i umacniania wzajemnego zaufania między organami sądowymi Unii Europejskiej. Niezawisłość sędziowska odgrywa również zasadniczą i niezbędną rolę w zapewnieniu poszanowania prawa UE.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 lipca 2017 r., godz. 15:14
Przejdź do początku