Wydarzenia

Oświadczenia majątkowe sędziów Sądu Najwyższego

30 czerwca 2017 r.

​W serwisie internetowym Sądu Najwyższego udostępnione zostały oświadczenia majątkowe sędziów Sądu Najwyższego i innych osób składających oświadczenia Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.

Obowiązek udostępnienia jawnych informacji zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym sędziów w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu uprawnionego do odebrania oświadczenia nakładają przepisy ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych. Informajce udostępniane są nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.

Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (art. 10 ust 3b i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne).

Oświadczenia majątkowe

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 czerwca 2017 r., godz. 14:07
Przejdź do początku