Wydarzenia

Konferencja poświęcona dążeniu ku efektywnemu wymiarowi sprawiedliwości w ochronie konsumenta

19 - 20 czerwca 2017 r.

19 i 20 czerwca 2017 r. w Sądzie Najwyższym odbyła się międzynarodowa konferencja „Toward Effective Justice in Consumer Protection”. W konferencji wzięli udział sędziowie z państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym sędziowie Sądów Najwyższych z Francji, Irlandii i Polski, przedstawiciele organów ochrony konsumentów z Holandii, Włoch i Polski, a także międzynarodowe grono naukowców zajmujących się prawem konsumenckim.

Konferencja została organizowana przez Sąd Najwyższy i Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w ramach międzynarodowego projektu „Roadmap to European effective Justice (RE-Jus)”, współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Tematyka konferencji skupiała się wokół funkcjonowania prawa konsumenckiego w orzecznictwie sądów państw członkowskich UE – ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowanie sankcji i innych środków prawnych gwarantujących wysoki poziom ochrony konsumenta. Problematyka ta była omawiana przede wszystkim z perspektywy wpływu, jaki na stosowanie prawa konsumenckiego ma Karta Praw Podstawowych UE – zwłaszcza jej art. 47, gwarantujący prawo do skutecznego środka prawnego oraz prawo do sądu.

W ramach konferencji wiele miejsca poświęcono dialogowi sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zwłaszcza pytaniom prejudycjalnym. Jednym z kluczowych punktów odniesienia w tym zakresie było pytanie prejudycjalne Sądu Apelacyjnego w Warszawie, rozpoznane w niedawnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-119/15, Biuro Podróży Partner).

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 czerwca 2017 r., godz. 14:59
Przejdź do początku