Wydarzenia

Pierwszy Prezes SN uczestniczyła w konferencji "Moc wiążąca orzeczeń sądowych"

23 czerwca 2017 r.

​W dniach 19-21 czerwca w Brnie (Czechy) odbywała się międzynarodowa konferencja: "Moc wiążąca orzeczeń sądowych". W konferencji wzięła udział prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Głównym celem konferencji było zwrócenie uwagi na ważną rolę sądów krajowych i trybunałów europejskich, ich wzajemne związki, ewentualne napięcia oraz wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na decyzje krajowych sądów powszechnych i konstytucyjnych.

Poszczególne wystąpienia zaprezentowano w ramach czterech paneli dyskusyjnych:

- "Rozważania teoretyczne nad zagadnieniem mocy wiążącej orzeczeń sądowych",
- "Moc wiążąca i wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka",
- "Moc wiążąca i wykonywanie orzeczeń sądów krajowych",
- "Moc wiążąca i wykonywanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej".
 
Konferencję zorganizował Sąd Najwyższy Republiki Czeskiej we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Czeskiej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 czerwca 2017 r., godz. 15:26
Przejdź do początku