Wydarzenia

Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego

31 maja 2017 r.

​W dniu 30 maja br. w siedzibie Sądu Najwyższego odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego poświęcone Informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016.

W przemówieniu otwierającym Zgromadzenie Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf zwróciła uwagę, że tegoroczne Zgromadzenie odbywa się w roku Jubileuszu 100-lecia Sądu Najwyższego utworzonego 1 września 1917 r., na ponad rok przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Przypomnienie o Jubileuszu stało się również okazją do zaproszenia na uroczyste obchody 100-lecia, które odbędą się 27 i 28 września.

W dalszej części przemówienia Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf przedstawiła informację o działalności Sądu Najwyższego w 2016 r. z uwzględnieniem spraw szczególnie ważnych dla praktyki prawa, jak również tych o doniosłym znaczeniu społecznym.

Następnie głos zabrał Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W swoim liście Pan Prezydent podkreślił, że Zgromadzenia Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego są zawsze ważnym wydarzeniem, co wynika ze znaczącej roli, jaką SN odgrywa w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej. Pan Prezydent wyraził także nadzieję, że sędziowie zechcą zabrać głos w kwestii ram ustrojowych, w których osadzone jest sądownictwo podczas debaty nad nową Konstytucją. 
 
W kolejnych wystąpieniach do działalności Sądu Najwyższego odwoływali się dostojni goście: prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli; dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich; prof. dr hab. Leszek Bosek, Prezes Prokuratorii Generalnej; prof. dr hab. Stanisław Biernat, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego. Wystąpienie wygłosił także dr Józef Musioł, Przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Sądu Najwyższego w st. spoczynku.
 
 
W Zgromadzeniu Ogólnym, pomimo zaproszeń, nie wzięli udziału przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prokuratury i Ministerstwa Sprawiedliwości.
 
 

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 lipca 2017 r., godz. 14:28
Przejdź do początku