Wydarzenia

Komunikat Rzecznika Prasowego po nadzwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego

16 maja 2017 r.

W dniu 16 maja 2017 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego poświęcone zajęciu stanowiska w sprawie projektowanych zmian dotyczących polskiego sądownictwa. W toku Zgromadzenia, w którym wzięło udział 72 sędziów (na ogólną liczbę 85 obsadzonych stanowisk sędziowskich), przyjęto uchwałę, której treść przedstawiamy w załączeniu. Za przyjęciem uchwały głosowało 71 sędziów, jeden sędzia wstrzymał się od głosu, nie było głosów przeciwnych.

Wobec stosunkowo ogólnej treści uchwały przypominamy, że Sąd Najwyższy w odniesieniu do projektów zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych sporządził szczegółowe opinie, wskazując przepisy, które są niezgodne z Konstytucją lub których zgodność z Konstytucją jest wątpliwa (opinie dostępne na stronie SN).

W uchwale celowo nie odnosiliśmy się do od dawna zapowiadanych zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Projekt tych zmian nie został nam bowiem dotąd przedstawiony.

Sędziowie Sądu Najwyższego apelują w uchwale o podjęcie dyskusji co do działań zmierzających do rzeczywistej poprawy działania wymiaru sprawiedliwości, deklarując jednocześnie gotowość do włączenia się w prace nad reformą sądownictwa.

 

Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy SN

 

2017.05.16 Uchwała Zgr.Og.SSN_podpis.pdfUchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN w sprawie projektowanych zmian dotyczących sądownictwa w Polsce z dnia 16 maja 2017 r.

Opinie SN do projektów aktów prawnych dot. KRS i prawa o ustroju sądów powszechnych:

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
31 maja 2017 r., godz. 15:34
Przejdź do początku