Wydarzenia

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016

28 kwietnia 2017 r.

W dniu 24 kwietnia 2017 r., w czasie obrad Zgromadzenia Ogólnego sędziów Sądu Najwyższego przyjęto sprawozdanie z działalności SN w 2016 r. Zachęcając do lektury tego dokumentu, a zarazem zdając sobie sprawę z jego obszerności, warto podkreślić kilka istotnych danych.

W 2016 r. sędziowie SN (na koniec roku orzekało ich 83) rozpoznali więcej spraw niż wyniosła liczba spraw, które do SN w tym roku wpłynęły. Tym samym zmniejszono, i tak stosunkowo niedużą, zaległość, a więc grupę spraw, które pozostały do rozpoznania z roku poprzedniego. Pamiętać przy tym trzeba, że w wielu z rozpoznawanych spraw sędziowie spotykali się ze szczególnie trudnymi kwestiami prawnymi, w tym z problemami wynikającymi ze zmieniających się przepisów prawa. Ogółem w 2016 roku rozpatrzono 11427 spraw, a wpływ wyniósł łącznie 11102 spraw.

Średni czas rozpoznania sprawy w Sądzie Najwyższym to 7 miesięcy. Nie odbiega to od wyników osiąganych przez inne Sądy Najwyższe w Europie. Wszystkie orzeczenia SN są publikowane i ogólnie dostępne. Dotyczy to także orzeczeń wydawanych w sprawach dyscyplinarnych. Dane statystyczne związane z tą sferą działalności SN ujęte zostały w sprawozdaniu na stronach 188-204.

Sędziowie i pracownicy sądu są autorami licznych publikacji, aktywnie uczestniczą w konferencjach naukowych i pracy dydaktycznej. Formułują także rokrocznie postulaty co do zmian przepisów, wskazując na istniejące luki w prawie (zob. Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie, Sąd Najwyższy 2017).

Należy uznać, że w 2016 r. Sąd Najwyższy wykonywał swoje zadania sprawnie i na wysokim poziomie merytorycznym. Sprawozdanie z działalności przedstawione zostanie w toku Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego w dniu 30 maja 2017 r., na które zaproszeni zostali między innymi Prezydent RP, Marszałkowie Sejmu i Senatu oraz Minister Sprawiedliwości.

- Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016
- Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
28 kwietnia 2017 r., godz. 13:16
Przejdź do początku