Wydarzenia

Pierwszy Prezes SN wycofał z TK swój wniosek dot. ustawy o dostępie do informacji publicznej

14 kwietnia 2017 r.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w dniu 12 kwietnia br. wycofał z Trybunału Konstytucyjnego, przyjęty do rozpoznania na rozprawie w dniu 11 maja 2017 r., wniosek o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją RP oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (sygn. K 58/13).

Z uwagi na to, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w ocenie Wnioskodawcy, dalsze popieranie wniosku nie jest już celowe.

2017.04.12_Wycofanie.wniosku.TK_K-58_13.pdfOświadczenie Pierwszego Prezesa SN o cofnięciu wniosku

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
14 kwietnia 2017 r., godz. 12:54
Przejdź do początku