Wydarzenia

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

21 marca 2017 r.

​W związku z opublikowaną w dniu 20 marca br. na stronie Fundacji ePaństwo nieprawdziwą informacją, jakoby Sąd Najwyższy nie rozpatrzył wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (chodzi o dostęp do informacji o kartach płatniczych) informuję, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wniosek Fundacji rozpatrzył w ustawowym terminie, miesiąc temu.

W dniu 21 lutego 2017 r. Pierwszy Prezes SN uchylił wcześniejszą decyzję i udostępnił Fundacji m.in. listę wszystkich kart płatniczych będących w posiadaniu Sądu Najwyższego wraz z informacją – kto z tych kart korzysta, w jakim zakresie, wykazem zagranicznych podróży służbowych użytkowników służbowych kart płatniczych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 25 czerwca 2014 r., a także kwotami wydatków z poszczególnych kart.

Zarówno decyzja jak i udostępnione informacje zostały nadane listem poleconym na adres siedziby Fundacji w dniu 22 lutego br. Z informacji znajdujących się w na stronach Poczty Polskiej wynika, że przesyłek nie udało się doręczyć i były one awizowane, a ostatecznie odebrano je w dniu wczorajszym, tj. 20 marca br.

Rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez Fundację ePaństwo można by uniknąć, gdyby autor, przed publikacją w serwisie internetowym, skontaktował się z Sądem Najwyższym.

Ze swojej strony, jako Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego, aby uniknąć podobnych, wprowadzających w błąd publikacji, szczerze zachęcam przedstawicieli środków społecznego przekazu do bezpośrednich kontaktów z zespołem prasowymi Sądu Najwyższego. Zapewniam, że w kwestii informowania o działalności Sądu Najwyższego staramy się robić wszystko, aby informacje docierały do Państwa szybko i w kompleksowej formie.

Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
21 marca 2017 r., godz. 15:35
Przejdź do początku