Wydarzenia

Pierwszy Prezes SN wzięła udział w konferencji: „Czy mediacja może odciążyć sądy?”

16 marca 2017 r.

W dniu 14 marca 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja „Czy mediacja może odciążyć sądy?” dotycząca roli mediacji w przyspieszeniu postępowań.

Konferencję podzielono na dwa panele. W ramach pierwszego prelegenci w swoich wystąpieniach odnieśli się do zagadnienia: Czy mediacje mogą odciążyć sądy i przyspieszyć postępowania? Drugi z paneli obejmował kwestie mediacji przy powtarzających się podobnych sporach.  W konferencji uczestniczyli sędziowie, prawnicy, specjaliści i praktycy w zakresie mediacji.
 
Pierwszy Prezes SN prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf w swoim wystąpieniu podkreśliła, że z uwagi na dużą liczbę spraw wpływających do sądów, niezbędne jest wdrożenie alternatywnych względem sądu mechanizmów rozwiązywania sporów (ADR-ang. Alternative Dispute Resolution). Jednym z nich jest mediacja, zarówno sądowa jak i przedsądowa. Prof. Małgorzata Gersdorf przypomniała także o istniejących od wielu lat, aczkolwiek w dużej mierze zapomnianych, form przesądowego rozwiązywania sporów. Jedną z nich stanowi przewidziana w Kodeksie pracy instytucja komisji pojednawczych.

Pierwszy Prezes SN zwróciła uwagę na potrzebę propagowania, szczególnie przez media, korzyści wynikających z rozwiązywania sporów bez udziału sądów. Stanowią one alternatywę dla długich i kosztownych postępowań sądowych,  zmierzają do rozwiązania konfliktu przez współpracę i dialog oraz zapewniają stronom kontrolę nad ustalaniem terminów i zasad, na których są realizowane.

Organizatorem konfrencji „Czy mediacja może odciążyć sądy?” była Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak.

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
31 marca 2017 r., godz. 14:43
Przejdź do początku