Wydarzenia

Ostatnia rozprawa pod przewodnictwem Prezesa SN Lecha Paprzyckiego

23 sierpnia 2016 r.

​W dniu dzisiejszym (23.08) w Izbie Karnej Sądu Najwyższego odbyła się ostatnia rozprawa, której przewodniczył odchodzący w stan spoczynku Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Karnej, prof. dr hab. Lech Paprzycki.

W lipcu br. ostatnim rozprawom przewodniczyli Prezesi Sądu Najwyższego – Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński kierujący pracą Izby Cywilnej, Teresa Flemming Kulesza kierująca pracą Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych oraz Janusz Godyń kierujący pracą Izby Wojskowej, którzy także podjęli decyzje o przejściu w stan spoczynku.

W dniu 28 sierpnia br., na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, którą wprowadzono kadencyjność Prezesów Sądu Najwyższego, wygasają dotychczasowe powołania na stanowiska Prezesów Sądu Najwyższego.

Decyzje o przejściu w stan spoczynku, po zakończeniu wieloletniej służby na stanowiskach Prezesa Sądu Najwyższego, podjęli prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, który Izbą Cywilną kieruje nieprzerwanie od listopada 1996 r., prof. dr hab. Lech Paprzycki, który kieruje Izbą Karną od marca 1999 r., Teresa Flemming Kulesza, pierwsza kobieta na stanowisku Prezesa SN, która kieruje Izbą Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych od stycznia 2014 r., którzy w stan spoczynku przechodzą w dniu 28 sierpnia br. oraz Janusz Godyń, kierujący pracą Izby Wojskowej od lipca 1990 r., który przechodzi w stan spoczynku z dniem 31 października 2016 r.

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szmurło Mariusz (msz)
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 września 2016 r., godz. 15:04
Przejdź do początku