Wydarzenia

Finał II Ogólnopolskiego Moot Court z Arbitrażu Handlowego w Sądzie Najwyższym

15 kwietnia 2016 r.

​W dniu 15 kwietnia w Sądzie Najwyższym odbył się finał II Ogólnopolskiego Moot Court z Arbitrażu Handlowego. W ścisłym finale na przeciwko siebie stanęły dwie drużyny: w roli powoda zespół Ad rem z Uniwersytetu Warszawskiego; w roli pozwanego zespół Subintabulat z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

II Ogólnopolski Moot Court z Arbitrażu Handlowego to kolejna edycja konkursu zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa, którego celem jest stworzenie studentom kierunków prawniczych wyjątkowej okazji do sprawdzenia się w roli pełnomocnika oraz zdobycia doświadczenia i wykorzystania umiejętności nabytych w toku studiów.
 
Konkurs polegający na symulacji procesu w postępowaniu arbitrażowym, w oparciu o nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej składa się z dwóch etapów.

Pierwszym zadaniem biorących w nim udział zespołów jest przygotowanie pism procesowych - zarówno ze strony powoda, jak i pozwanego. Dwanaście drużyn, które sporządziły najlepsze pisma procesowe stanęło ze sobą w szranki w etapie ustnym, przeprowadzonym w dniach 13-15 kwietnia 2016r. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, gdzie zarówno pod względem merytorycznym, jak i oratorskim byli oceniani przez Panel Sędziowski, złożony z profesjonalnych arbitrów. Finał konkursu odbył się w Sądzie Najwyższym.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, a także prof. dr hab. Ewa Łętowska i prof. dr hab. Marek Safjan.

Konkurs organizowany jest we współpracy z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz merytorycznie wspierany jest przez czołowe polskie i międzynarodowe kancelarie prawnicze, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie oraz wydawnictwo CH Beck.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 kwietnia 2016 r., godz. 13:07
Przejdź do początku