Wydarzenia

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

17 grudnia 2015 r.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, realizując ustawowy obowiązek opiniowania projektów ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy przedstawił opinię Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2015 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk sejmowy nr 122).

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 grudnia 2015 r., godz. 12:10
Przejdź do początku