Wydarzenia

Wniosek Pierwszego Prezesa SN do TK w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

1 grudnia 2015 r.

​​Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w dniu 30 listopada br. wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1928).

O zaskarżenie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego zwrócili się do Pierwszego Prezesa sędziowie Sądu Najwyższego w uchwale podjętej na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, które odbyło się w dniu 24 listopada br.

Wobec niejasnych i wprowadzających w błąd informacji przekazywanych przez media, Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego informuje, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego ustawę z 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, nie zaś ustawę z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Zakres zaskarżenia wskazany we wniosku Pierwszego Prezesa SN odnosi się do przepisów ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym zmienionych lub dodanych nowelizacją z dnia 19 listopada br.

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 grudnia 2015 r., godz. 15:46
Przejdź do początku