Wydarzenia

Pierwszy Prezes SN reprezentował Sąd Najwyższy RP na Kolokwium Sieci Prezesów Sądów Najwyższych UE w Dublinie

27 listopada 2015 r.

​W dniach 26-27 listopada w Dublinie odbywało się Kolokwium Sieci Prezesów Sądów Najwyższych UE, w którym wziął udział Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf.

Tegoroczne spotkanie Prezesów Sądów Najwyższych UE poświęcone było zagadnieniom ustrojowym związanym z praktyką Sądu Najwyższego. Omawiano związki między Europejskim Trybunałem Praw Człowieka a Sądami Najwyższymi państ członkowskich UE oraz ograniczenia dopuszczalności wnoszenia skarg do Sądów Najwyższych.

Pani Prezes przedstawiła polskie doświadczenia współpracy z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka na płaszczyźnie stosowania regulacji Europejskiej Konwencji Praw Czlowieka jako norm prawa europejskiego. Oceniła także rolę orzecznictwa ETPCz z perspektywy ustrojowej roli Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy jest członkiem Sieci Prezesów Sądów Najwyższych UE od 2004 r.
 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 listopada 2015 r., godz. 15:30
Przejdź do początku