Wydarzenia

Sędziowie Sądu Najwyższego wzięli udział w konferencji „Zaskarżalność orzeczeń i instancyjność postępowań sądowych w świetle Konstytucji”

27 listopada 2015 r.

​W dniu 27 listopada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Zaskarżalność orzeczeń i instancyjność postępowań sądowych w świetle Konstytucji”.

Celem Konferencji była dyskusja nad stanem oraz wpływem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształt i sprawność systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, postępowaniu karnym oraz postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Organizatorem konferencji był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Krajowa Rada Sądownictwa.

Patronat nad konferencją objął Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Więcej informacji na temat podjętych zagadnień oraz pełny program konferencji dostępny jest na stronie organizatora.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 listopada 2015 r., godz. 15:19
Przejdź do początku