Wydarzenia

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN z dnia 24 listopada 2015 r.

25 listopada 2015 r.

​W dniu 24 listopada 2015 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego podjęło dwie uchwały.

W pierwszej z uchwał sędziowie Sądu Najwyższego zwrócili się do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1928).

W drugiej uchwale podjętej na posiedzeniu sędziowie stanowczo sprzeciwili się wypowiedziom niektórych przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej bezzasadnie kwestionującym bezstronność i apolityczność sędziów. W uchwale podkreślono, że wypowiedzi te podważają konstytucyjną zasadę niezależności władzy sądowniczej.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 listopada 2015 r., godz. 12:45
Przejdź do początku