Wydarzenia

Sędzia SN na konferencji w Wilnie

22 października 2015 r.

​W dniu 22 października SSN Katarzyna Gonera wzięła udział w odbywającej się w Wilnie międzynarodowej konferencji "Zrozumiałe i przekonujące wyrokowanie: oczekiwania i rzeczywistość". Sędzia zaprezentowała wystąpienie "Rola uzasadnienia orzeczenia wydanego przez Sąd Najwyższy".

W ramach pierwszego panelu dyskusyjnego "Uwarunkowania wysokiej jakości orzeczeń" zaprezentowano następujące referaty:

  • "Proces naboru i oceny jako środek do zapewnienia jakości orzeczeń sądowych";
  • "Orzeczenie z punktu widzenia psychologii";
  • "Przekonujące wyroki sądowe z perspektywy prawników".

W ramach panelu dyskusyjnego "Orzeczenia Sądowe w sądach różnych intancji" zaprezentowano wystąpienia:

  • "Rola uzasadnienia orzeczenia wydanego przez Sąd Najwyższy";
  • "Różnice w orzeczeniach sądów różnych szczebli";
  • "Techniki uzasadniania i argumentacji prawniczej w orzeczeniach sądowych".

W ramach panelu dyskusyjnego "Dobry wyrok sądu - perspektywa prawników i opinii publicznej" zaprezentowano wystąpnienia:

  • "Czy opinia publiczna rozumie wyroki sądów?";
  • "Obecny etap reformy sądownictwa Gruzji";
  • "Kiedy Sąd Najwyższy uchyla wyroki sądów".

 

Konferencja została zorganizowana przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz Sąd Najwyższy Republiki Litwy.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 października 2015 r., godz. 15:34
Przejdź do początku