Wydarzenia

Spotkanie z przedstawicielem misji OBWE

19 października 2015 r.

​W dniu 19 października w Sali Prezydialnej Sądu Najwyższego odbyło się spotkanie z Francine Barry reprezentującą OBWE podczas misji dotyczącej wyborów parlamentarnych w Polsce.

W spotkaniu wziął udział Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, SSN w stanie spoczynku Andrzej Konopka, Dyrektor Biura Organizacyjnego Krzysztof Śledziewski, oraz członek Biura Studiów i Analiz dr Eliza Maniewska.

Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie dotyczące procedury stwierdzania ważności wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przez Sąd Najwyższy oraz czynnego i biernego prawa wyborczego. Przedstawiciel misji OBWE zapoznał się ze statystykami dotyczącymi rozpoznawania protestów wyborczych oraz orzecznictwem w związku ze skargami na decyzje PKW związane z rejestracją komitetów wyborczych.

W ramach misji zespół złożony z 6 obserwatorów OBWE rozpoczął swoje prace w Polsce 12 października. Przedstawiciele OBWE będą oceniali przebieg wyborów w zakresie zgodności z wymaganiami OBWE i innymi miedzynarodowymi standardami demokratycznych wyborów, a także z regulacjami obowiązującymi w Polsce. Obserwatorzy w szczególności ocenią działanie krajowej administracji wyborczej, rozwiązania prawne i praktyki dotyczące finansowania kampanii wyborczej oraz zasady rozstrzygania ewentualnych sporów wyborczych. W dniu wyborów członkowie misji odwiedzą kilka lokali wyborczych. Raport końcowy z misji zostanie przedstawiony ok. 8 tygodni po zakończeniu wyborów.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 października 2015 r., godz. 16:01
Przejdź do początku