Wydarzenia

57 Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego

18 września 2015 r.

​Zjazd został zorganizowany przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego oraz Katedrę Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Problematyka Zjazdu wynikła z zapotrzebowania środowiska prawniczego na wymianę poglądów dotyczących aktualnych problemów teorii i praktyki polskiego prawa wyborczego. Zjazd miał również na celu stworzyć okazję do sformułowania opinii dotyczących obowiązywania ustawy Kodeks Wyborczy.

Patronat nad Zjazdem objęli: Radosław Sikorski-Marszałek Sejmu RP, Andrzej Rzepliński - Prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf -Pierwszy Przezes Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Roman Hauser- Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sędzia Wojciech Hermeliński- Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Mariusz Białecki-Prezes Krajowej Rady Notarialnej.

Więcej informacji na temat Zjazdu można znaleźć na stronie organizatora.


Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
24 września 2015 r., godz. 14:37
Przejdź do początku