Wydarzenia

Konferencja Sędziów Sądu Najwyższego Izby Karnej i Izby Wojskowej

20 - 22 maja 2015 r.

​W dniach 20-22 maja w Zielonce pod Warszawą odbyła się Konferencja Sędziów Sądu Najwyższego Izby Karnej i Izby Wojskowej. Konferencję otworzył Prezes SN kierujący pracami Izby Karnej prof. dr hab. Lech Paprzycki oraz Prezes SN kierujący pracami Izby Wojskowej Janusz Godyń. 

Podczas pierwszego dnia konferencji „Wybraną problematykę tworzenia i wykładni prawa” zaprezentował prof. dr hab. Maciej Zieliński, oraz dr Agnieszka Choduń (Uniwersytet Szczeciński). Prof. dr hab. Lech Garlicki, Sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przedstawił zagadnienia z zakresu „Wybranej problematyki europejskiej”.


W kolejnym dniu konferencji w ramach pierwszego panelu "Nowelizacja Kodeksu karnego; przepisy intertemporalne ustaw nowelizujących (2013, 2015) głos zabrali: prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel (Sędzia Sądu Najwyższego), prof. dr hab. Lech Gardocki (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), prof. dr hab. Leszek Kubicki (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) oraz Beata Mik (Prokurator Prokuratury Generalnej). W ramach panelu 2 "Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego z 2015 r. w związku z nowelizacją z 2013 r." wypowiedzieli się: Michał Laskowski (Sędzia Sądu Najwyższego) oraz dr hab. Dariusz Świecki (Sędzia Sądu Najwyższego). Obrady drugiego dnia konferencji zakończyło wystąpienie Aleksandra Herzoga, Prokuratora Prokuratury  Generalnej.


W ostatnim dniu trwania konferencji „Problematykę wypadków drogowych” przedstawił prof. dr hab. Ryszard Stefański (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), a z „Nowościami orzeczniczymi trybunałów europejskich” zapoznała uczestników konferencji dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek (Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego).

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 maja 2015 r., godz. 13:48
Przejdź do początku