Wydarzenia

Doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego

28 maja 2015 r.

​W dniu 28 maja 2015 r. (czwartek) w siedzibie Sądu Najwyższego odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego poświęcone Informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych i instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf w swoim przemówieniu podkreśliła, że na Sądzie Najwyższym spoczywa obowiązek takiego ukształtowania orzecznictwa, aby nie tylko zadośćuczynić zasadzie sprawiedliwości i równości wobec prawa, ale również pogłębić zaufanie obywateli do państwa i jego organów.

Pierwszy Prezes przedstawiła informację o działalności Sądu Najwyższego w 2014 r. z uwzględnieniem spraw szczególnie ważnych dla praktyki prawa, jak również tych o doniosłym znaczeniu społecznym. Zaznaczyła także potrzebę zasygnalizowania błędów legislacyjnych, których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego. W tym celu z inicjatywy Pierwszego Prezesa po raz pierwszy przygotowano publikację "Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie", w której ujęto wady legislacyjne w istotny sposób zakłócające proces stosowania prawa przez sądy powszechne i SN.

W odczytanym przez Krzysztofa Łaszkiewicza, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP liście Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że to na Sądzie Najwyższym spoczywa obowiązek dokonywania wykładni prawa, które niejednokrotnie "przez swą zawiłość, niejednoznaczność lub wenętrzną sprzeczność" sprawia trudność nawet sądom. Dodał również, że w sytuacji "gdy jakość stanowionych przepisów może wzbudzać wątpliwości, a liczba i zakres nowelizacji przyprawia o ból głowy nawet doświadczonych prawników, orzeczenia SN  stanowią niepodważalną wartość polskiego systemu prawnego".

W kolejnych wystąpieniach do działalności Sądu Najwyższego  odwoływali się dostojni goście: prof. dr. hab. Senator Michał Seweryński - Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, który odczytał list od Bogdana Borusewicza - Marszałka Senatu RP; dr Borys Budka - Minister Sprawiedliwości; prof. dr hab. Andrzej Rzepliński - Prezes Trybunału Konstytucyjnego; prof. dr hab. Roman Hauser Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa; prof. dr hab. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich; prof. dr hab. Bronisław Sitek - Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz prok. Robert Hernand - zastępca Prokuratora Generalnego.

Na zakończenie głos zabrał Pierwszy Prezes prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, która podkreśliła, że zachowanie sprawności działania Sądu Najwyższego przy stałym wzroście spraw jest przede wszystkim efektem osobistego zaangażowania sędziów i ich dbałości o zapewnienie obywatelom najskuteczniejszej ochrony sądowej. Doceniając pracę wszystkich pracowników Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes wyraziła przekonanie, że w nowym roku sprawozdawczym wyniki pracy Sądu Najwyższego będą równie dobre, jak w 2014.

 

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014
Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie

002m.jpg003m.jpg


004m.jpg005m.jpg


009m.jpg006m.jpg

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 maja 2015 r., godz. 15:25
Przejdź do początku