Wydarzenia

Pierwszy Prezes SN na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA

22 kwietnia 2015 r.

​W dniu 22 kwietnia Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf wzięła udział w dorocznym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Posiedzenie zostało zwołane w celu rozpatrzenia, w trybie art. 46 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1647), informacji o działalności sądów administracyjnych w 2014 roku.

Przemowienie22.04NSA.pdfWystapieniePierwszegoPrezesa.pdf

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 kwietnia 2015 r., godz. 13:43
Przejdź do początku