Wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Sądzie Najwyższym

16 kwietnia 2015 r.

​​W dniu 16 kwietnia w Sądzie Najwyższym odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat "Relacji między Prokuraturą Europejską a organami krajowymi".

Tematyka konferencji dotyczyła planów utworzenia urzędu Prokuratury Europejskiej odpowiedzialnej za ściganie czynów popełnionych na szkodę interesów finansowych UE na całym terytorium Unii.

W uroczystym otwarciu konferencji wziął udział Prezes SN kierujący pracami Izby Karnej prof. dr hab. Lech Paprzycki. Gościem specjalnym był Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk. W konferencji wzięli udział wybitni prawnicy polscy i zagraniczni zajmujący się tematyką ochrony interesów finansowych UE.

Głównym organizatorem konferencji było Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego zrzeszające osoby zainteresowane szeroko pojętą tematyką prawa karnego Unii Europejskiej, zwłaszcza ochrony interesów finansowych UE. Konferencja została zorganizowana dzięki dotacji finansowej Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych - OLAF, w ramach programu Hercule III oraz wsparciu Akademii Leona Koźmińskiego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 kwietnia 2015 r., godz. 14:50
Przejdź do początku