Wydarzenia

Konferencja "Postępowanie karne przed sądem od 1 lipca 2015 r."

31 marca 2015 r.

​W dniu 31 marca 2015 r. w sali im. Stanisława Dąbrowskiego odbyła się konferencja"Postępowanie karne przed sądem od 1 lipca 2015 r." zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "IUSTITIA".

Konferencję otworzył Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej, prof. dr. hab. Lech Paprzycki. Zaproszeni goście wygłosili następujące referaty:

  • "Odpowiedzialność za wynik procesu karnego po zmianach ustawowych" - prof. Michał Królikowski,
  • "Wpływ nowelizacji na zakres postępowania przygotowawczego i materiału dowodowego załączanego do aktu oskarżenia" - PPG Marek Woźniak,
  • "Rola prokuratora w nowym modelu postępowania przes Sądem" - Przewodniczący KRP prokurator Edward Zalewski.
  • "Tryby konsensualne, ich kształt i rola w nowym modelu postępowania" - SSN Dariusz Świecki,
  • "Postępowanie odwoławcze, jego zakres i przebieg po nowelizacji" - SSN Stanisław Zabłocki,
  • "Nowe gwarancje procesowe w zakresie pomocy prawnej z urzędu, a odpowiedzialność obrońców za wynik procesu" - adw. dr Łukasz Chojniak,
  • "Gwarancje praw pokrzywdzonych, a przeniesienie ciężaru dowodzenia na strony postępowania karnego" - dr Piotr Kładoczny z HFPCz,
  • "Rola sędziego przewodniczącego rozprawie, a możliwości oddziaływania na jej przebieg i czas trwania po nowelizacji" - SSO Jacek Przygucki,
  • "Czy wykroczenia muszą być objęte kognicją Sądu i jak procedować w ich przedmiocie po nowelizacji" - SSR Andrzej Skowron.

Honorowy Patronat nad konferencją objął Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 kwietnia 2015 r., godz. 10:18
Przejdź do początku