Wydarzenia

Konferencja w Sądzie Najwyższym

4 marca 2015 r.

W dniu 4 marca 2015 r. w Sądzie Najwyższym odbyła się konferencja „Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe w nowym modelu procesu karnego”, poświęcona wchodzącej w życie 1 lipca 2015 r. nowelizacji kodeksu postępowania karnego.

W konferencji uczestniczyli sędziowie sądów odwoławczych, prokuratorzy, przedstawiciele adwokatury, radców prawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich i świata nauki.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf w swoim wystąpieniu podkreśliła, że celem konferencji jest poznanie stanowiska przedstawicieli środowisk prawniczych na temat uchwalonych zmian w procedurze karnej. Zwróciła uwagę, że na skutek długotrwałego procesu legislacyjnego pozostało mało czasu na należyte przygotowanie sędziów i prokuratorów do stosowania nowego prawa. Zauważyła, że obszerna nowelizacja kodeksu karnego oraz kolejna nowelizacja kodeksu postępowania karnego uchwalona została dopiero w lutym tego roku, natomiast nowe przepisy mają wejść w życie już 1 lipca 2015 r. Pierwszy Prezes SN wyraziła obawę, że w wypadku niepowodzenia reformy, to  sądy obarczone zostaną całą odpowiedzialnością za wprowadzone zmiany.

Uczestnicy konferencji w swoich wystąpieniach wskazywali na pojawiające się już teraz wątpliwości interpretacyjne wielu nowych przepisów, które mogą prowadzić do rozbieżności w orzecznictwie sądów. Podkreślali, że kontradyktoryjność postępowania sądowego wymagać będzie większej niż dotychczas aktywności uczestników postępowania karnego, w szczególności prokuratora, co powoduje konieczność wprowadzenia także zmian w organizacji pracy prokuratury. W wystąpieniach pojawiły się głosy, że po ewentualnym podpisaniu ustawy przez Prezydenta pozostaną niespełna trzy miesiące tzw. vacatio legis, co może naruszać standardy należytego prawodawstwa wymagane w wypadku dokonywania zmian przepisów kodeksowych o doniosłym znaczeniu.

Konferencja została zorganizowana przez Sąd Najwyższy we współpracy z  Prokuraturą Generalną.

20150304.01.jpg20150304.02.jpg

20150304.03.jpg20150304.04.jpg 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 marca 2015 r., godz. 16:45
Przejdź do początku