Wydarzenia

Nowy Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

2 stycznia 2015 r.

Dariusz Świecki, Rzecznik Prasowy SNZ dniem 1 stycznia 2015 r. na stanowisko Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego został powołany dr hab. Dariusz Świecki, Sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Karnej. Zastąpił na tym stanowisku prof. Piotra Hofmańskiego, który pełnił tę funkcję od 1999 r.

Dariusz Świecki studiował na Uniwersytecie Łódzkim, który ukończył w 1989 r. Następnie odbył aplikację sądową i od 1991 r. orzekał jako sędzia Sądu Rejonowego w Łodzi, pełniąc także funkcję Przewodniczącego Wydziału Karnego i Prezesa tego Sądu. W 1998 r. otrzymał nominację na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi, w którym orzekał w pierwszej i drugiej instancji, pełniąc również funkcję Przewodniczącego Wydziału Karnego Odwoławczego. W 2005 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Od lipca 2008 r. orzeka jako sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej.

W 2001 r. rozpoczął studia doktoranckie i obronił dysertację doktorską pt. „Rozprawa apelacyjna w polskim procesie karnym”, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Tomasza Grzegorczyka. Po uzyskaniu w 2005 r. stopnia naukowego doktora został zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki, gdzie nadal pracuje. W 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Bezpośredniość czy pośredniość w polskim procesie karnym. Analiza dogmatycznoprawna”.

W ramach prowadzonej działalności naukowej jest autorem książek, artykułów i glos z zakresu prawa karnego procesowego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń. Jest też redaktorem i współautorem Komentarza do Kodeksu postępowania karnego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szmurło Mariusz (msz)
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 marca 2015 r., godz. 8:18
Przejdź do początku