Wydarzenia

Kongres Sędziów Gospodarczych

3 lutego 2015 r.

​Kongres otworzyła Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Pani prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, zaś wykład inauguracyjny wygłosił Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej Pan Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński.

Podczas Kongresu zaproszeni goście zaprezentowali następujące wystąpienia: 

prof. dr hab. Leszek  Balcerowicz "Sądy a gospodarka w świetle badań empirycznych",

dr Mariusz Haładyj , r.pr. , podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki "Mediacja i arbitraż jako element systemu prawa związanego z dochodzeniem należności",

prof. dr hab. SSN  Wojciech Katner "Polska legislacja gospodarcza oczami sędziego – uwag kilka",

sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu dr hab. Jerzy P. Naworski, prof. UMK "Przedsiębiorca, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych, w definicji sprawy gospodarczej sensu stricto. Uwagi  de lege lata i wnioski de lege ferenda",

r.pr. dr  Beata Gessel -Kalinowska vel Kalisz, Prezes Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan
"Sądy gospodarcze a sądy polubowne- przyczynek do  analizy wzajemnych relacji",

adwokat  Marcin Pilch, Instytutu Allerhanda, Sekretarz Centrum Analiz Wymiaru Sprawiedliwości IA "Koncepcje Dobrych Praktyk jako alternatywny sposób reformy wymiaru sprawiedliwości - szanse i zagrożenia",

sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Bolesław Wadowski "Procedura cywilna jako narzędzie pracy sędziego gospodarczego",

sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu  Wojciech Łukowski "Sądy  rejestrowe  - czy  potrzeba zmian", 

sędzia Sądu Okręgowego  w Warszawie Andrzej Turliński, Przewodniczący SOKiK "Sąd Ochrony  Konkurencji i Konsumenta - dzisiaj i w przyszłości",

r.pr. Piotr Zimmerman "Sądy upadłościowe jako istotny element regulacyjny w gospodarce",

sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Arkadiusz Zagrobelny "Rola sędziego- komisarza i syndyka w postepowaniu upadłościowym w aspekcie ekonomicznym- koszty postępowania".

Honorowy Patronat nad Kongresem objęli: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf oraz Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 lutego 2015 r., godz. 13:01
Przejdź do początku