Wydarzenia

Noworoczne spotkanie Prezydenta RP z sędziami

29 stycznia 2015 r.

W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbyło się noworoczne spotkanie Prezydenta RP z sędziami, w którym po raz pierwszy w 25-letniej historii Polski na zaproszenie głowy państwa wzięło udział około 200 sędziów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. W czasie spotkania, które wpisuje się w wyrażony w preambule Konstytucji nakaz współdziałania władz, głos zabrała Prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

W swoim wystąpieniu Pani Prezes podkreśliła, że „rola Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kształtowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, w związku z powoływaniem sędziów jest niezaprzeczalna” i zaznaczyła, że mimo odrębnej pozycji ustrojowej urząd Prezydenta i sędziów łączy troska o przestrzeganie Konstytucji i konieczność współdziałania w tym zakresie.

Przemawiając do zgromadzonych Prof. Gersdorf wyraziła ubolewanie, że szczególna pozycja wymiaru sprawiedliwości wyrażona w paremii – sądy ostoją Rzeczypospolitej – jest ostatnio kontestowana, a proces ten jest dostrzegalny tak w projektach rządu jak i mediach.  Pani Prezes podkreśliła, że „obiektywna prawda nie jest przedmiotem dociekań, a dyskusja publiczna podlega wulgaryzacji”.

Z okazji spotkania Prof. Gersdorf życzyła Prezydentowi RP, aby „nadal niezłomnie czuwał nad przestrzeganiem Konstytucji, stał na straży suwerenności i bezpieczeństwa Państwa Polskiego”, a także, aby jego autorytet pozytywnie oddziaływał na stan dyskusji politycznej i łagodził napięcia społeczne w kraju. Przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości Pani Prezes życzyła, aby służbę, jaką wybrali pełnili z pasją i zaangażowaniem, kierując się przy tym fundamentalną zasadą – ius est ars boni et aequi.

2015.01.29.01.jpg2015.01.29.02.jpg
2015.01.29.03.jpg 

 

 
 
 
 

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 marca 2015 r., godz. 16:11
Przejdź do początku