Wydarzenia

Sędziowie SN powołani w skład Państwowej Komisji Wyborczej

4 grudnia 2014 r.

​Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, postanowieniem z dnia 3 grudnia 2014 r. powołał z dniem 4 grudnia 2014 r. w skład Państwowej Komisji Wyborczej sędziów Sądu Najwyższego Wiesława Błusia i Krzysztofa Strzelczyka w miejsce sędziów Stanisława Zabłockiego i Marii Grzelki, którzy zrzekli się członkostwa w Komisji.

Sędzia Wiesław Błuś, urodzony 19 grudnia 1957 r. w Lublinie, studia prawnicze ukończył w 1980 r. na UMCS w Lublinie.
Nominację na sędziego Wojskowego Sądu Garnizonowego otrzymał w styczniu 1987 r., a w kwietniu tego roku został sędzią Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W latach 1991-2002 był delegowany do pracy w Biurze Nadzoru Pozainstancyjnego Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. Od sierpnia 2002 r. jest sędzią w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego.

Sędzia Krzysztof Strzelczyk, urodzony 9 czerwca 1957 r. w Tarnowie. Studia prawnicze ukończył w 1980 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego uzyskał w 1986 r., na sędziego Sądu Wojewódzkiego w 1991 r., a w 1995 r. na sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Od 2007 r. jest sędzią w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 grudnia 2014 r., godz. 15:11
Przejdź do początku