Wydarzenia

Sędzia SN Iwona Koper uhonorowana medalem "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości - Bene Merentibus Iustitiae"

19 listopada 2014 r.

​Podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, które odbyło się w dniu 19 listopada 2014 r. Sędzia Sądu Najwyższego Iwona Koper, w uznaniu jej postawy i działalności w latach 80., a w szczególności za dochowanie wierności zasadzie niezawisłości sędziowskiej, została uhonorowana przez Krajową Radę Sądownictwa medalem "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości - Bene Merentibus Iustitiae".

Pani sędzia Iwona Koper na początku lat 80 była współzałożycielem i aktywnym członkiem Komisji Zakładowej "Solidarności" w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego wystąpiła ze Związku „Solidarność”, oświadczając publicznie, że czyni to pod wpływem przymusu psychicznego wytworzonego na skutek pisma Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1981 r.

Reakcją na jej postawę po ogłoszeniu stanu wojennego, a także ze względu na działalność związkową, podejmowaną w obronie niezawisłości sędziowskiej, było złożenie 29 grudnia 1981 r. przez Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Aleksander Oleszko,  wniosku o odwołanie sędzi Iwony Koper "z zajmowanego stanowiska". Wniosek ten ostatecznie jednak nie został uwzględniony.

W okresie stanu wojennego sędzia Iwona Koper była poddawana nieustającym naciskom naruszającym jej niezawisłość oraz spokój podczas pełnienia obowiązków w ramach służby sędziowskiej.  Celem Prezesa było skłonienie sędzi do rezygnacji, co w końcu stało się 30 września 1983 r. Sędzia zrzekła się stanowiska sędziego, na które powróciła zaraz po przełomie ustrojowym lat 1989/90.

1 października 1990 r. sędzia Iwona Koper została powołana na stanowisko sędzi Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, a od dnia 12 maja 1999 r. jest wyróżniającą  się Sędzią Sądu Najwyższego orzekającym w Izbie Cywilnej.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
28 listopada 2014 r., godz. 13:47
Przejdź do początku