Wydarzenia

Apel w sprawie wystąpień przeciwko członkom Państwowej Komisji Wyborczej

20 listopada 2014 r.

​Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – jako organy wskazujące kandydatów na członków Państwowej Komisji Wyborczej oraz Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, organu stojącego na straży niezawisłości sędziowskiej, wyrażają głębokie zaniepokojenie atmosferą wytworzoną wokół członków Państwowej Komisji Wyborczej.

Zwracamy uwagę, że członkowie Państwowej Komisji Wyborczej to doświadczeni sędziowie najwyższych w Polsce organów wymiaru sprawiedliwości. Ich rola wynikająca z przepisów prawa nie polega na kontrolowaniu prawidłowości działania systemów informatycznych. Zadaniem Państwowej Komisji Wyborczej jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego (art. 160 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego). 
W demokratycznym państwie prawa, którym jest Rzeczpospolita Polska, przewidziane są odpowiednie przepisy i procedury, w tym także wyborcze, które muszą być szanowane przez każdego. Tworzenie atmosfery histerii służy anarchizowaniu państwa.
Realny problem z niesprawnym programem komputerowym zliczania głosów zostaje rozwiązany przez ponowne, „ręczne” zliczenie głosów. Nie ma przesłanek, poza zdarzającymi się, w każdych wyborach i w każdym państwie, drobnymi sporadycznymi pomyłkami przy liczeniu głosów, by twierdzić, że głos choć jednego wyborcy zostanie pominięty.
Apelujemy do wszystkich środowisk, w szczególności przedstawicieli polityki oraz środków społecznego przekazu o odpowiedzialność oraz pozwolenie organom wyborczym, w tym Państwowej Komisji Wyborczej, na spokojne dokończenie pracy. Nie ma groźby dla uczciwości przebiegu tych wyborów, w tym rzetelnego policzenia każdego oddanego głosu.

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński
Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Prof. dr hab. Roman Hauser
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sędzia płk Piotr Raczkowski
Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Pyźlak Teresa
Czas udostępnienia informacji w BIP:
21 listopada 2014 r., godz. 9:31
Przejdź do początku