Wydarzenia

Forum Sędziów i Prokuratorów państw członkowskich w Luksemburgu

17 - 19 listopada 2014 r.

​W dniach 17-19 listopada odbędzie się Forum Sędziów i Prokuratorów państw członkowskich  organizowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Na Forum Sąd Najwyższy RP reprezentować będą:

  • Pan prof. dr hab. Lech Paprzycki - Prezes SN kierujący pracami Izby Karnej,
  • Pani Teresa Bielska-Sobkowicz - Przewodnicząca Wydziału V Izby Cywilnej,
  • Pan prof. dr hab. Wojciech Katner - Sędzia SN w Izbie Cywilnej.

W zaplanowanych panelach dyskusyjnych omawiane będą następujące zagadnienia:

  • Gwarancje związane z prawem sądów krajowych do uzyskania rozstrzygnięcia wstępnego.
  • Ograniczenia w zakresie stosowania Karty Praw Podstawowych UE. Orzecznictwo dot. Art. 51 Karty.
  • Bieżące orzecznictwo dot. prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Orzeczenia w sprawach Digital Rights Ireland i Google and Google Spain.
  • Stosowanie zasady ne bis idem w strefie Schengen.
  • Bieżące sprawy i ostatnie orzeczenia Trybunału i Sądu do spraw Służby Publicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 listopada 2014 r., godz. 13:17
Przejdź do początku