Wydarzenia

Międzynarodowa konferencja poświęcona mediacji w sporach pracowniczych

23 października 2014 r.

​W dniu 23 października br. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej odbyła się konferencja

„Mediacja oraz inne polubowne formy rozwiązywania sporów pracowniczych”

której gościem honorowym był Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf. Pani Prezes wygłosiła słowo wstępne na temat roli mediacji w sporach pracowniczych.

W wydarzeniu wzięli udział i wygłosili wystąpienia Sędziowie Sądu Najwyższego z Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

  • SSN Józef Iwulski, Ugoda w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy.
  • SSN Prof. Zbigniew Hajn, Umowne (pozaustawowe) procedury rozwiązywania sporów zbiorowych pracy w świetle międzynarodowego i polskiego prawa pracy.

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji przez Katedrę Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jej założeniem jest przyjrzenie się różnorodności form ugodowego rozwiązywania sporów z zakresu prawa pracy oraz próba definicji problemów związanych z ich wykorzystywaniem w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych.

Konferencja była objęta honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Informacja o konferencji na stronie internetowej organizatora.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
24 października 2014 r., godz. 15:42
Przejdź do początku