Komunikaty o sprawach

Zasady przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego

2 lutego 2016 r.

​III UZP 16/15

​W sprawie III UZP 16/15 (z odwołania ubezpieczonego od decyzji organu rentowego o świadczenie rehabilitacyjne), w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w G. przedstawione w postanowieniu z dnia 27 października 2015 r.:

"czy przesłanką przyznania świadczenia rehabilitacyjnego według art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (…) jest ustalenie pozytywnego rokowania odzyskania zdolności do pracy w terminie najdalej 12 miesięcy od wyczerpania zasiłku chorobowego, czy też pozytywne rokowanie jest jedynie przesłanką przyznania tego świadczenia bez konieczności ustalenia, że przewidywany okres odzyskania zdolności do pracy mieści się w okresie 12 miesięcy przysługiwania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego (art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (…)?",

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że:

„Przesłanką przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego jest ustalenie, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, bez konieczności stwierdzenia, że nastąpi to w terminie 12 miesięcy od wyczerpania zasiłku chorobowego (art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jednolity tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.”.

Przyjęty w tej uchwale pogląd oznacza, że ubezpieczony zachowuje prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługuje dopiero po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (wynoszącego, co do zasady, 182 dni chorobowych), jeśli okaże się, iż stan zdrowia ubezpieczonego, w następstwie dalszego leczenia lub rehabilitacji, rokuje poprawę skutkującą odzyskaniem przez ubezpieczonego zdolności do pracy zarobkowej; przy czym dla zachowania tego uprawnienia bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy wedle wiedzy medycznej odzyskanie przez ubezpieczonego zdolności do pracy nastąpi przed upływem, czy już po upływie 12 miesięcy przypadających od momentu wyczerpania okresu zasiłkowego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 lutego 2016 r., godz. 16:06
Przejdź do początku