Komunikaty o sprawach

SN utrzymał w mocy wyrok w sprawie ostrzelania afgańskiej wioski Nangar Khel

17 lutego 2016 r.

​WA 16/15

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w dniu 3 lutego br. apelacji od wyroku Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie czterech polskich żołnierzy oskarżonych o zbrodnię wojenną, w związku z ostrzelaniem w 2007 r. wioski Nangar Khel w Afganistanie utrzymał w dniu dzisiejszym (17.02) zaskarżony wyrok w mocy.

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie w marcu 2015 r. uznał, że zdarzenia, do których doszło w Nangar Khel nie były zbrodnią wojenną, lecz źle wykonanym rozkazem i wymierzył oskarżonym kary pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do dwóch lat z warunkowym zawieszeniem ich wykonania.

Apelacje od tego wyroku wnieśli zarówno prokurator, jak i obrońcy oskarżonych. Oskarżyciel domagał się ponownego procesu o zbrodnię wojenną, a obrona wnosiła o uniewinnienie.

Do tragedii doszło 16 sierpnia 2007 r. w Afganistanie, gdzie w wyniku ostrzału przez polski oddział wioski Nangar Khel na miejscu zginęło sześć osób, a dwie zmarły w szpitalu. W 2008 r. Prokuratura oskarżyła o zbrodnię wojenną siedmiu żołnierzy, którzy wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego z 2011 r. zostali uniewinnieni stawianych im zarzutów. Od tego wyroku prokurator wniósł apelację do Sądu Najwyższego, który w 2012 r. w stosunku do trzech oskarżonych utrzymał w mocy wyrok uniewinniający, a sprawę pozostałych czterech zwrócił Wojskowemu Sądowi Okręgowego do ponownego rozpoznania.

W ponownym procesie WSO uznał tę sprawę nie za zbrodnię wojenną, lecz za nieprawidłowe wykonanie rozkazu i skazał za to trzech oskarżonych na kary więzienia w zawieszeniu, zaś wobec jednego z żołnierzy warunkowo umorzył postępowanie, uznając jego winę.

Sąd Najwyższy, w skutek apelacji wniesionych od tego wyroku, nie dopatrzył się nieprawidłowości w wyroku sądu I instancji i w dniu dzisiejszym utrzymał go w mocy.

Dzisiejszy wyrok SN jest prawomocny. Przysługuje od niego kasacja do Sądu Najwyższego.

 

 
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 lutego 2016 r., godz. 13:02
Przejdź do początku