Komunikaty o sprawach

Roszczenie przewidziane w art. 140 § 1 k.r.o. nie jest roszczeniem o świadczenie alimentacyjne

16 grudnia 2015 r.

III CZP 77/15

​W dniu 16 grudnia 2015 r. skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej w sprawie III CZP 77/15 rozpoznał wniosek Prokuratora Generalnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego: "czy roszczenie przewidziane w przepisie art. 140 § 1 k.r.o. jest roszczeniem alimentacyjnym, czy też cywilnym roszczeniem regresowym o prawa majątkowe?".

Sąd Najwyższy uchwalił, że roszczenie przewidziane w art. 140 § 1 k.r.o. nie jest roszczeniem o świadczenie alimentacyjne. Wykładnia zawarta w tej uchwale, dokonana na gruncie prawa cywilnego i prawa rodzinnego, nie narusza dotychczasowej wykładni pojęć "sprawa o roszczenia alimentacyjne" i "sprawa alimentacyjna", funkcjonujących w prawie procesowym cywilnym.

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 grudnia 2015 r., godz. 15:35
Przejdź do początku