Komunikaty o sprawach

Służebność przesyłu ustanowiona dla gazociągu nie obejmuje strefy kontrolowanej

14 grudnia 2015 r.

​III CZP 88/15

​W dniu 11 grudnia Sąd Najwyższy na rozprawie w Izbie Cywilnej podjął uchwałę następującej treści:

Obszar strefy kontrolowanej określonej w § 10 w związku z § 110 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 640) oraz w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia, nie pokrywa się z zakresem obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu (art. 3051 k.c.), ustanowioną dla gazociągu wybudowanego przed dniem 12 grudnia 2001 r.

W rozpoznawanej przez SN sprawie wnioskodawczyni wystąpiła do Sądu Rejonowego o ustanowienie służebności przesyłu na swoich działkach na rzecz operatora gazowego, żądając odpowiedniego wynagrodzenia. Jej zdaniem strefa ochronna gazociągu powinna wynosić 30 metrów i za taką szerokość, jej zdaniem, powinna otrzymać wynagrodzenie. Wnioskodawczyni oparła się w tej kwestii się na Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Sąd Rejonowy uznał, że wystarczający jest pas o szerokości 6 metrów, gdyż tyle potrzeba do korzystania ze służebności przesyłu gazu.

Sąd Okręgowy, analizując stanowisko wykluczające możliwość włączenia strefy kontrolowanej do pasa służebnego, wskazał, że odmienne są sfery regulacji cywilnoprawnej służebności przesyłu uregulowanej w kodeksie cywilnym, a do zakresu służebności przesyłu przysługującej przedsiębiorcy przesyłowemu nie należy strefa kontrolowana normowana w przepisach prawa administracyjnego, obejmująca ograniczenia wpisujące się w pojęcie ograniczenia prawa własności przewidzianego w art. 140 § 1 k.c. Ponadto SO stwierdził, że strefa kontrolowana (ochronna) nie jest niezbędna do korzystania z urządzenia przesyłowego.

Sąd Najwyższy podejmując uchwałę wyjaśnił istniejące wątpliwości mogące mieć wpływ na ustalanie wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
14 grudnia 2015 r., godz. 14:43
Przejdź do początku