Komunikaty o sprawach

Zasady uprzywilejowania pracownika nie stosuje się przy ustalaniu wynagrodzenia sędziów i prokuratorów

30 października 2015 r.

​II PK 236/14

Uprzejmie informujemy, że w bazie orzeczeń Sądu Najwyższego zostało udostępnione uzasadnienie wyroku w sprawie zasad wynagradzania i awansowania prokuratorów w systemie wprowadzonym w 2009 roku w aspekcie równego traktowania i niedyskryminacji (sygn. II PK 236/14).

Sąd Najwyższy w tej sprawie, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej pozwanej Prokuratury Okręgowej uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Sprawa dotyczyła trojga prokuratorów Prokuratury Okręgowej, którzy podnosili zarzut dyskryminacji. Wskazywali, że dwoje innych prokuratorów, mając krótszy od nich staż w tej prokuraturze, uzyskiwało wynagrodzenie w wyższej stawce awansowej.

Sąd Najwyższy powtórzył - wyrażony już w wyroku z dnia 27 marca 2014 r., III PK 87/13 - pogląd, że wynagrodzenie sędziów i prokuratorów wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących i nie działa w odniesieniu do niego wynikająca z art. 18 k.p. zasada uprzywilejowania pracownika. Nie ma więc możliwości dyskryminowania sędziego lub prokuratora, jego wynagrodzenie nie jest bowiem zależne od uznania czy oceny pracodawcy, a wynika ściśle z regulacji powszechnej.

Regulacja ta uległa zmianie w 2009 roku. W związku z jej wprowadzeniem przepisy przejściowe przewidywały, że – jeśli byłoby to korzystniejsze – to dla potrzeb ustalenia stawki wynagrodzenia po wejściu tych przepisów można było przyznać wynagrodzenie na podstawie długości ogólnego stażu pracy a nie jedynie stażu pracy na stanowisku w Prokuraturze Okręgowej. Nawet jednak, jeśli ze skutkiem od 1 stycznia 2009 r. prokuratorzy Prokuratury Okręgowej otrzymali wyższą stawkę awansową z uwagi na posiadany ogólny staż pracy, to prawo do kolejnej stawki awansowej nabywali już na zasadach wynikających z art. 62 ustawy o prokuraturze. Kolejne awanse możliwe były po uzyskaniu odpowiedniego stażu w tej prokuraturze. Sąd Najwyższy wskazał, że prokuratorzy, do których porównywali się powodowie otrzymali awanse płacowe nieprawidłowo bo zbyt wcześnie. Niemniej jednak także ta nieprawidłowość nie uzasadniała, zdaniem Sądu Najwyższego, zasadności zarzutu dyskryminacji.

Uzasadnienie orzeczenia dostępne jest w bazie orzeczeń SN.

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 listopada 2015 r., godz. 14:08
Przejdź do początku