Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy utrzymał w mocy uchwałę z 7 lipca 2015 r.

23 października 2015 r.

​SNO 63/15

W dniu 23 października 2015 r. Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny po rozpoznaniu  w składzie 7 sędziów zażalenia prokuratora IPN na uchwałę z dnia 7 lipca 2015 r. (sygn. SND 1/15) nie podzielił argumentów skarżącego i utrzymał w mocy zaskarżoną uchwałę.

Zdaniem powiększonego składu sędziów SN zarzuty podniesione w zażaleniu były bezzasadne i nie dawały podstaw do uchylenia zaskarżonej w uchwały.

Sprawa dotyczyła sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Leopolda N. w stosunku do którego Prokurator IPN złożył wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za pozbawienie wolności, w pierwszych dniach stanu wojennego, Patrycjusza K. na podstawie dekretu o stanie wojennym.

Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w dniu 7 lipca 2015 r. podjął uchwałę, w której odmówił udzielić zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Leopolda N.

W dniu 28 lipca 2015 r. wpłynęło zażalenie Prokuratora IPN na ww. uchwałę, w którym podniósł zarzut błędu w ustaleniach faktycznych i obrazy przepisów postępowania polegających na zaniechaniu przedstawienia zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia pełnemu składowi Izby Sądu Najwyższego.

Zdaniem powiększonego składu sędziów SN  zarzuty podniesione w zażaleniu były bezzasadne i nie dawały podstaw do uchylenia zaskarżonej w uchwały.

W ustnych motywach uzasadnienia Sąd wskazał na istotne wady merytoryczne i formalne zażalenia, w tym okoliczność braku wskazania konkretnych przepisów postępowania, które zdaniem Prokuratora zaskarżona uchwała naruszała oraz brak podania argumentów, które w tej konkretnej sprawie Sąd powinien był  wziąć pod uwagę.

Wobec braku argumentów prawnych do uwzględnienia zażalenia powiększony skład sędziów SN  utrzymał w mocy uchwałę z 7 lipca 2015 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 października 2015 r., godz. 15:41
Przejdź do początku