Komunikaty o sprawach

Kasacja w sprawie podpalacza samochodów z Warszawy oddalona

5 października 2015 r.

​II KK 134/15

Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym (06.10) oddalił jako oczywiście bezzasadną kasację obrońcy Jacka T. skazanego na karę 5 lat pozbawienia wolności za podpalenia samochodów w Warszawie 2012 r.

Kasację wniesiono od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego z dnia 27 listopada 2014 r. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 16 kwietnia 2014 r., który uznał Jacka T. za winnego zarzucanych mu czynów i skazał go na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności.

Obrońca w kasacji podniósł zarzuty naruszenia przepisów prawa materialnego i wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Prokurator w odpowiedzi na kasację wniósł o jej oddalenie.

Sąd Najwyższy w ustnych motywach rozstrzygnięcia stwierdził, że w sprawie nie mamy do czynienia z rażącą obrazą przepisów prawa, co starał się wykazać obrońca. Zarzuty podniesione w kasacji są niezasadne i z tych względów należało ją oddalić jako oczywiście bezzasadną.

Jacek T. był oskarżony o podpalenie dziesięciu samochodów w Warszawie – trzech w styczniu 2012 r. na Ursusie oraz siedmiu w lutym 2012 r. w Śródmieściu m.in. na ul. Oleandrów. W akcie oskarżenia przedstawiono mu także zarzut podpalenia drzwi do siedziby Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie w marcu 2011 r. Sąd Rejonowy uznał go za winnego popełnienia wszystkich zarzucanych mu przestępstw. Skazując go na karę 5 lat pozbawienia wolności orzekł wykonanie tej kary w systemie terapeutycznym.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 marca 2016 r., godz. 14:53
Przejdź do początku