Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy odrzucił wniosek o udzielenie zabezpieczenia praw wyborczych

15 września 2023 r.

​I NSW 18/23

​Postanowieniem z 15 września 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odrzucił wniosek pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców o zabezpieczenie praw wyborczych w postaci nakazania Państwowej Komisji Wyborczej ujęcia Komitetu w losowaniu numerów wśród komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych, lub wstrzymania losowania.

W piśmie z 13 września 2023 r. pełnomocnik Komitetu Wyborczego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców (dalej: „Komitet”) zwrócił się do Sądu Najwyższego z wnioskiem „o zabezpieczenie praw wyborczych” poprzez nakazanie Państwowej Komisji Wyborczej ujęcia Komitetu w losowaniu numerów listy krajowej" lub alternatywnie wstrzymania losowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia kwestii rejestracji list Komitetu. 

Sąd Najwyższy odrzucił wniosek pełnomocnika o udzielenie zabezpieczenia praw wyborczych z uwagi na jego niedopuszczalność. 

Kodeks wyborczy nie zawiera przepisu, na podstawie którego można formułować wniosek o udzielenie zabezpieczenia praw wyborczych ani też przepisu wskazującego na przesłanki, formę czy zakres ewentualnego zabezpieczenia, a przede wszystkim upoważaniającego Sąd Najwyższy do udzielenia takiego zabezpieczenia. Kodeks wyborczy nie odsyła również w tym zakresie do innych przepisów proceduralnych, mogących stanowić ewentualną podstawę do udzielenia żądanego zabezpieczenia.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęto stanowisko, że w sprawach publicznych udzielenie zabezpieczenia jest możliwe jedynie jako sytuacja wyjątkowa, o ile istnieje wyraźny przepis prawa publicznego określający szczegółowo podmiot upoważniony do udzielenia zabezpieczenia, jego formę oraz zakres (zob. postanowienia Sądu Najwyższego: z 27 marca 2019 r., I NO 59/18; z 19 września 2019 r., I NSW 69/19). 

Skoro możliwość sformułowania wniosku „o zabezpieczenie praw wyborczych” nie została przewidziana w Kodeksie wyborczym we wskazanym przez wnoszącego pismo zakresie, jak też w żadnym innym akcie normatywnym, uznać należy, że taki wniosek jest niedopuszczalny. 

Postanowienie SN z dnia 15 września 2023 r. (sygn. akt I NSW 18/23)

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
15 września 2023 r., godz. 22:14
Przejdź do początku