Komunikaty o sprawach

Do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłosić kandydatów na senatorów załącza się wykaz co najmniej 1000 obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców

6 września 2023 r.

​I NSW 12/23

I NSW 13/23

​W dniu 5 września 2023 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął dwie skargi komitetów wyborczych wyborców na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o ich utworzeniu w wyborach do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Sąd Najwyższy oddalił wniesione skargi z powodu niedołączenia wykazu co najmniej 1000 podpisów obywateli mających prawo wybierania do Sejmu, popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców.

Sąd Najwyższy podkreślił, że zgodnie z art. 258 kodeksu wyborczego w sprawach nieuregulowanych w dziale IV „Wybory do Senatu" stosuje się odpowiednio przepisy działu III „Wybory do Sejmu". Z tego względu, zgodnie z art. 204 § 7 pkt 3 w zw. z art. 258 kodeksu wyborczego do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłosić kandydatów na senatorów załącza się wykaz co najmniej 1000 obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców. Wykaz ten musi zawierać ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz datę udzielenia poparcia, a także własnoręcznie złożone podpisy obywateli. Dodatkowo Sąd Najwyższy podkreślił, że wydłużenie terminu na zbieranie podpisów na rzecz utworzenia komitetu wyborczego jest niedopuszczalne.

Postanowienie SN z dnia 5 września 2023 r. z uzasadnieniem (sygn. akt I NSW 13/23)

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Truszczyńska Karolina
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 września 2023 r., godz. 11:46
Przejdź do początku