Komunikaty o sprawach

SN oddalił skargę na przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawie katastrofy smoleńskiej

23 lipca 2015 r.

WSP 2/15​

Sąd Najwyższy po posiedzeniu niejawnym w Izbie Wojskowej w dniu 23 lipca 2015 r. postanowił oddalić skargę na przewlekłość postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie katastrofy smoleńskiej. Skargę wnieśli pełnomocnicy ośmiu rodzin ofiar katastrofy.

W najważniejszych ustnych motywach rozstrzygnięcia wygłoszonych na sali sąd wskazał, że ocena czy doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki nie może odnosić się wyłącznie do subiektywnych odczuć strony czy też upływu czasu. Musi mieć charakter obiektywny, z uwzględnieniem procedur. Charakter sprawy i jej zawiłość mogą uzasadniać długi czas trwania postępowania. Dotyczy to w szczególności spraw precedensowych, wielowątkowych, wymagających zasięgnięcia wielu opinii biegłych, w których występuje aspekt międzynarodowy. Z taką właśnie sprawą mamy do czynienia mówiąc o postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę wojskową w sprawie katastrofy smoleńskiej.

Z uwagi na zawiłość sprawy sąd postanowił odroczył sporządzenie pisemnego uzasadnienia do 7 dni. Dzisiejsze postanowienie Sądu Najwyższego jest prawomocne i dalszemu zaskarżeniu nie podlega.

 

 
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 lipca 2015 r., godz. 16:42
Przejdź do początku