Komunikaty o sprawach

SN rozpoznał wszystkie protesty przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczyspospolitej

17 czerwca 2015 r.

Sąd Najwyższy rozpoznał wszystkie protesty przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej, które wpłynęły do dnia 17 czerwca br. do Sądu Najwyższego.

Spośród 58 protestów sąd merytorycznie rozpoznał 8. SN uznał wskazane w 6 protestach zarzuty za zasadne, lecz wyraził opinię, że stwierdzone naruszenia nie miały wpływu na wynik wyborów. 2 protesty wyborcze Sąd Najwyższy uznał za niezasadne. Pozostałe 50 protestów sąd postanowił pozostawić bez dalszego biegu.

Najwięcej, 17 protestów wnieśli wyborcy z Mazowsza. Do Sądu Najwyższego nie wpłynęły żadne protesty pochodzące z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego i podlaskiego.

Posiedzenie Sądu Najwyższego w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w celu podjęcia uchwały w przedmiocie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 czerwca 2015 r., godz. 14:06
Przejdź do początku