Komunikaty o sprawach

Zawiadomienie o terminie rozprawy kasacyjnej w sprawie o sygn. akt V KK 195/21

5 sierpnia 2022 r.

​V KK 195/21

Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna w sprawie oskarżonego Andrzeja Dyki sygnatura akt V KK 195/21 na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia:

Katarzynę Kaczmarek, Grzegorza Kaczmarka, Jolantę Januszkiewicz – Putkowską, Martę Falętę, Tadeusza Popkowskiego, Mirosławę Popkowską, Izabellę Johann, Mateusza Maligranda, Juliana Pasisza, Danutę Pasisz, Annę Zabrocką, Arkadiusza Zabrockiego, Monikę Malską – Łabuz, Dominika Szewczyka, Jolantę Janasik, Janusza Janasika, Łukasza Wykockiego, Agnieszkę Wykocką, Michała Jedynaka, Małgorzatę Jedynak, Piotra Szymańskiego, Franciszka Szumiejko, Małgorzatę Szumiejko, Piotra Musiała, Alberta Chiżyńskiego, Katarzynę Dobielską Łukasza Dudzińskiego, Małgorzatę Dudzińską, Martę Rumińską, Tomasza Kohsek, Agnieszkę Różańską – Kohsek, Lucynę Marię Fereniec, Mirosława Najdera, Grzegorza Małka, Ewę Szymborską, Pawła Gołojucha, Lucynę Gołojuch, Andrzeja Rojka, Ewę Rojek, Henrykę Kozyrę, Adama Szewczuka, Gracjana Szewczuka, Katarzynę Winkowską, Łukasza Winkowskiego, Annę Szczęśniak, Jacka Szczęśniaka, Artura Putkowskiego, Radosława Wawrzaszek, Bogumiłę Skorek, Barbarę Najder, Annę Derejczyk, Franka Mariusa, Jana Skorka

o terminie rozprawy kasacyjnej wyznaczonej na dzień 12 października 2022 r. godz. 12:20 sala C w Sądzie Najwyższym pl. Krasińskich 2/4/6, 00 – 951 Warszawa.

Obecność na rozprawie wyżej wskazanych osób nie jest obowiązkowa. 


Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piskorek Justyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 sierpnia 2022 r., godz. 13:51
Przejdź do początku