Komunikaty o sprawach

Sprawa stłumienia protestów robotniczych w grudniu 1970 r. wraca do sądu pierwszej instancji.

16 kwietnia 2015 r.

​II KK 340/14

Sąd Najwyższy na rozprawie w dniu dzisiejszym po rozpoznaniu kasacji wniesionej przez prokuratora w sprawie byłego wicepremiera PRL Stanisława K. uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego i utrzymany nim w mocy uniewinniający wyrok sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Sprawa dotyczy pacyfikowania demonstracji robotniczych na wybrzeżu w grudniu 1970 r.

Sąd postanowił pozostawić bez rozpoznania kasacje oskarżycieli posiłkowych wniesione na niekorzyść skazanych Bolesława F. i Mirosława W.

Kasacje wniesiono od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 30 czerwca 2014 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego. Sąd pierwszej instancji uniewinnił Stanisława K. od zarzutu sprawstwa kierowniczego w popełnieniu przestępstwa związanego z tłumieniem protestów robotniczych na wybrzeżu w grudniu 1970 r. Sąd podtrzymał również wyrok w części skazującej Bolesława F. i Mirosława W. na kary dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 4 lata.

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 kwietnia 2015 r., godz. 16:34
Przejdź do początku