Komunikaty o sprawach

Sprawa domu w podkrakowskim Zabierzowie

8 marca 2012 r.

III CSK 221/11

​Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży domu w podkrakowskim Zabierzowie i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania.

W dniu 8 marca br. sąd rozpoznał na posiedzniu niejawnym w Izbie Cywilnej skargę kasacyjną wniesioną przez pełnomocnika powódki Stanisławy S., od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 5 kwietnia 2011 r.

Sąd Apelacyjny zmienił wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w tej sprawie stwierdzający nieważność umowy i oddalił powództwo.

III-CSK-0221_11.pdfUzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 lipca 2012 r., godz. 8:23
Przejdź do początku