Komunikaty o sprawach

SN przedstawił pytanie prawne w sprawie byłego komendanta MO skazanego za internowania w stanie wojennym

12 marca 2015 r.

​V KK 402/14

Sąd Najwyższy rozpoznawał w dniu dzisiejszym kasację obrońcy w sprawie Jarosława W. byłego komendanta Milicji Obywatelskiej skazanego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na karę 2 lat pozbawienia wolności za decyzje w sprawie internowania działaczy opozycyjnych w grudniu 1981 r.

Sąd postanowił odroczyć rozpoznanie kasacji i przedstawić składowi siedmiu sędziów SN pytanie prawne:

„Czy umyślne pozbawienie wolności innej osoby może być uznane za zbrodnię przeciwko ludzkości, której karalność nie ulega przedawnieniu, nawet jeżeli nie realizuje znamion czynu zabronionego określonego w art. 118a § 2 pkt 2 k.k.?”

W związku z przedstawieniem pytania prawnego i odroczeniem rozpoznania kasacji Sąd Najwyższy na podstawie art 515 § 1 k.p.k. postanowił wstrzymać wykonanie orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 marca 2015 r., godz. 15:41
Przejdź do początku