Komunikaty o sprawach

Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdza rozstrzygniecie Sądu Najwyższego

16 września 2021 r.

​ETPCz w Strasburgu, w ogłoszonej niedawno decyzji z 1 lipca 2021 r. stwierdził naruszenie Artykułu  10 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w zakresie ingerencji w wolność wypowiedzi i nakazał wypłatę odszkodowania na rzecz skarżącego. Decyzja zapadła w związku z deklaracją jednostronną Rzeczpospolitej Polskiej, w której przyznano naruszenie Artykułu 10 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Naruszenie to, 21 kwietnia 2021 r. stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych który, po rozpoznaniu sprawy I NSNc 89/20 uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 24 marca 2011 r. nakazującego przeprosić powoda za zarzucenie mu płatnej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 listopada 2022 r., godz. 12:31
Przejdź do początku